Teška vremena

"Teška vremena ne traju zavijek, ali teški ljudi da."


17 views