Primjeri primjene videa

Primjeri primjene mojih videa na web-stranici. VIdea vezana za zbirku, fotografiju

kao i videa napravljena i osmišljena u programu za izradu logotipa.