• Admin

Ljubav

"Ljubav je poput gorućeg papira. Gori užarenim strastima, iskazuje toplinu, ali na kraju... biti će izbrisana pretvarajuči se u crni pepeo."

4 views