• Admin

Novac

"Novac koji gori pod crnim rukama, stvara pepeo pod pohlepnim rukama."

5 views