• Admin

Um

"Trenirajte svoj um, kako bi vidjeli svako dobro i zlo u svakom trenutku."


"Negativan um nikada neće stvoriti pozitivan život."

2 views