• Admin

Život

"Onaj koji uzima malo, život mu vrati puno, onaj koji pak uzima puno, život mu uzme ono što nikada neće imati."

13 views